Archives

 • Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
  Vol. 1 No. 1 (2020)

  Kepada YTH Editor, Author dan Reviewer

  Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kolaborasinya sehingga tulisan pada Vol 1 No 1  2020 telah terbit

 • Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
  Vol. 1 No. 2 (2020)

  Kepada YTH Editor, Author dan Reviewer

  Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kolaborasinya sehingga tulisan pada Vol 1 No 2  2020 telah terbit

 • Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
  Vol. 2 No. 1 (2021)

  Kepada YTH Editor, Author dan Reviewer

  Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kolaborasinya sehingga tulisan pada Vol 2 No 1 2021 telah terbit

 • Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
  Vol. 2 No. 2 (2021)

  Kepada YTH Editor, Author dan Reviewer

  Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kolaborasinya sehingga tulisan pada Vol 2 No 2 2021 telah terbit