Reviewers

Rina Desiana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nurfitriani, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Imaniar Nur Fajriany, STAI Al- Bayan Hidayatullah Makassar

Syarifuddin, Universitas Islam Negeri Makassar