Vol. 2 No. 2 (2021): Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

					View Vol. 2 No. 2 (2021): Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam

Kepada YTH Editor, Author dan Reviewer

Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kolaborasinya sehingga tulisan pada Vol 2 No 2 2021 telah terbit

Published: 2021-09-15